2021-01-21
انواع صدای یخچال و علت آن

علت صدای یخچال چیست؟ بررسی انواع صدای شرشر تق تق بوق و کلیک

یخچال و فریزر های امروزی بسیار ساکت تر از همتایان قدیمی خود هستند، به طوری که شنیدن هرگونه صدا میتواند نشانه ضعف آن محصول باشد. اما […]